http://joomlarulit.com/

Ryzyko projektu jest przechowywane na pojedynczej liście na karcie projektu - zawsze przed menedżerem. Każde ryzyko na starcie ma określony priorytet, co podkreśla jego wagę i potencjalne niebezpieczeństwo.

Podczas pracy z projektem bardzo ważne jest, aby przewidzieć maksymalnie możliwe komplikacje, które potencjalnie mogą wystąpić podczas jego realizacji i niekorzystnie wpłynąć na realizację projektu. Contentum Projects + ma wygodne narzędzie do zarządzania ryzykiem projektowym.

Zagrożenia projektu można rozwiązać, gdy w aplikacji Contentum Projects+ są one powiązane z niektórymi działaniami lub czynnościami, które zastępują lub minimalizują wpływ ryzyka na wyniki projektu.