http://joomlarulit.com/

Contentum Projects + przydziela zadania wykonawcom zgodnie z planem projektu. Każdy wykonawca ma swój własny zestaw zadań. Śledzenie realizacji kalendarza odbywa się w czasie rzeczywistym.

Kiedy wykonawca zaczyna pracę nad zadaniem lub rozwiązuje problem, zapisuje w systemie informację o rozpoczęciu pracy. W trakcie tego procesu może edytować procent wykonania. Po zakończeniu zadania w projekcie zostaje umieszczony odpowiedni znak. W planie projektu wykonane zadania są zaznaczone krzyżykiem, zadanie opóźnione - czerwone, zadanie które jeszcze w trakcie wykonania - zielone. Plan pokazuje także odsetek ukończenia prac.

System przewiduje sporządzenie wykresu Gantta, który pozwala obserwować graficzną reprezentację planu projektu.

Dzięki temu Contentum pozwala menedżerowi monitorować postępy w zarządzaniu projektami i zawsze widzieć aktualny stan rzeczy.