http://joomlarulit.com/

Contentum Projects + pozwala na monitorowanie pojedynczych rachunków i płatności w ramach projektu. Dla każdego projektu tworzony jest zestaw artykułów i przedmiotów, planowane liczby, a rzeczywiste dane są uwzględniane w rzeczywistych dokumentach.

Rzeczywiste wartości przychodów i wydatków są przetwarzane jako dokumenty w systemie Contentum. Można je wysłać do koordynacji lub zapoznania się. Tym sposobem budżet projektu nie jest posągiem bez twarzy - w każdej chwili można zobaczyć nie tylko przepływ funduszy, ale także dowiedzieć się, którzy pracownicy są zaangażowani w te procesy i są za nie odpowiedzialni. Dostępne są różne opcje wyświetlania informacji o budżecie.

 

 

 

 

W projektach wdrożenia systemu możliwe jest wdrożenie procesu aplikacyjnego do alokacji środków w kontekście artykułów projektowych i ustanowienie tego procesu rozliczania. Otrzymanie środków w budżecie projektu może również odbywać się w ramach procesu biznesowego. Tym samym informacje w budżecie projektu Contentum są wdrażane automatycznie. W przypadku firm projektowych umożliwia to przyspieszenie rozliczeń z kontrahentami, monitorowanie ich, a przy tym - przyspieszenie ogólnego postępu projektu. Kierownikowi projektu pozwala w każdej chwili sprawdzić rzeczywiste koszty i bieżące płatności, które są na etapie zatwierdzania i należności w kontekście projektu.