http://joomlarulit.com/

Contentum Projekty+ pozwala elastycznie rozdzielić dostęp do zasobów informacyjnych projektu (ogólne informacje o projekcie, dokumenty, informacje o budżecie). Tylko ci uczestnicy, którzy powinni z tego korzystać dla wykonania swoich bezpośrednich obowiązków w ramach projektu, będą mogli uzyskać dostęp do tych zasobów.

W ramach realizacji projektów jego uczestnicy mogą mieć do czynienia z ogromną ilością różnorodnych informacji. Może ona stanowić tajemnicę handlową lub inną; w chaotycznej organizacji zadań projektowych może nastąpić wyciek informacji, jej niepożądane ujawnienie.

System przewiduje elastyczne ustawienia dostępu, zapewniając użytkownikom wszystko, czego potrzebują do wykonywania swoich obowiązków i ograniczając dostęp do innych – nieprzydatnych pod każdym względem - informacji.