http://joomlarulit.com/

Funkcje Contentum CRM+

Contentum CRM+ zawiera wiele funkcji do organizacji procesu sprzedaży w firmie.

 

Połączenia/spotkania/listy

Kalendarz pozwala zaplanować połączenia, spotkania, ustawić przypomnienie o konieczności wysyłania listów do klienta. 

Kalendarza można używać do planowania wydarzeń wewnętrznych, zadań.

Kalendarz można wyeksportować na urządzenia mobilne.

Menedżer może przeglądać kalendarze swoich pracowników, w razie potrzeby edytować harmonogram.

Wszystkie relacje są przechowywane na karcie kontrahenta, co pozwala szybko przywrócić historię relacji.

Potencjalni klienci (Lead)

W sekcji "Potencjalni klienci" można znaleźć "brudne informacje": aplikacje ze stron internetowych, wizytówki z wystaw, zewnętrzne bazy danych potencjalnych klientów i tak dalej.

Korzystanie z obiektu pozwala nie zaśmiecać bazy porozumień i kontrahentów. Jeśli wynik jest dodatni, Potencjalny klient jest przekształcany w obiekt Kontrahent lub obiekt Operacja, a wszystkie zgromadzone informacje są przesyłane dla tych obiektów.

W innym przypadku praca z potencjalnym klientem kończy się.

System umożliwia importowanie list potencjalnych klientów za pomocą MS Excel.

Baza kontrahentów

Jeden z głównych katalogów Contentum CRM +. Zawiera informacje o kontrahentach.

Contentum CRM + pozwala skonfigurować kilka typów kontrahentów. W takim przypadku każdy z typów będzie miał swój własny zestaw atrybutów, karty i procesy też będą również różne. Przykład: osoby fizyczne i prawne.

Informacje kontaktowe

Katalog kontaktów umożliwia zapisanie informacji kontaktowych o ludziach i szybkie znalezienie odpowiedniej osoby w bazie danych.

Lista atrybutów jest konfigurowalna. Katalog kontaktów jest połączony z katalogiem kontrahenta.

Planując spotkania, połączenia, możesz określić osoby z katalogu kontaktów.

Porozumienia

Sekcja "Porozumienia" zawiera informacje o bieżących aktywnych relacjach z kontrahentami.

Z tym samym kontrahentem można jednocześnie utworzyć więcej niż jedno porozumienie.

Porozumienie zawiera informacje o kwocie sprzedaży, produktach, etapie, na którym znajduje się porozumienie.

Planowanie przychodów

W Porozumieniu możesz zaplanować swoje Wpływy. Ta funkcja jest szczególnie istotna na etapie planowania i wykonywania.

Informacje o wszystkich porozumieniach są zbierane razem i stanowią plan finansowy dla kierownika sprzedaży, zespołu sprzedaży lub całej firmy.

Contentum CRM+ pozwala skonfigurować mechanizm "uzgadniania i moderowania" planów sprzedaży.

Aktywny lejek sprzedaży

Lejek sprzedaży umożliwia podział całego procesu sprzedaży na etapy i oceniać skuteczność menedżera na każdym z nich.

Jak to działa? Załóżmy, że określiliśmy 3 etapy: (1) Wstępny kontakt, (2) Tworzenie OK, (3) Zawarcie umowy. Menedżer inicjuje porozumienie, w miarę wydarzeń, zmienia etapy Porozumienia. Kierownictwo widzi ruch i planuje finanse i zasoby w oparciu o plany.

To klasyczne podejście. Ma niewielką, ale ważną wadę: menedżerowie albo zapominają zaznaczyć etap sprzedaży, albo źle to ujmują. W rezultacie lejek jako narzędzie planowania może zawieść.

Ten problem został rozstrzygnięty w Contentum CRM +. Rozwiązanie nazywa się "Aktywny lejek sprzedaży". Istota jest bardzo prosta - po przejściu do określonego stanu można uruchomić proces biznesowy. W ramach procesu biznesowego może istnieć dowolna logika, która jest niezbędna w tym przypadku.

Takie podejście pozwala nie tylko uzyskać wiarygodne etapy porozumień, ale także daje pewność, że na odpowiednich etapach porozumienia informacje pojawiają się w systemie. Na przykład przy przejściu na etap kontraktowy menedżer nie zapomni dołączyć oferty handlowej do Porozumienia.

Analiza dynamiki sprzedaży

"Niezawodny" lejek daje możliwość analizy dynamiki ruchu na operacjach.

Zła dynamika jednoznacznie wskazuje, że po pewnym czasie przełoży się ona na wynik finansowy.

Sekcja "Dynamika porozumień" w formie wizualnej pokazuje, co wydarzyło się w okresie sprawozdawczym. W zielonej strefie są porozumienia, które posunęły się naprzód. W strefie czerwonej – porozumienia, które się cofnęły, a nawet zostały zamknięte jako takie, które się nie powiodły.

Można śledzić dynamikę sprzedaż zarówno dla całej firmy, jak i dla poszczególnych grup menedżerów.

Marketing

Contentum CRM + pozwala na prowadzenie rejestru działań marketingowych i ocenę ich skuteczności.

Bardziej szczegółowe algorytmy tych funkcji zostały opisane na stronie "Dział marketingu".

Telefonia IP

Integracja systemów Contentum CRM+ i IP-telefonii pozwala na następujące scenariusze:

Połączenie wychodzące

Menedżerowie będą mogli dzwonić do klientów z komputera, a to zostanie automatycznie zarejestrowane w CRM.

Połączenie przychodzące

Menedżerowie będą mogli odbierać połączenia przychodzące, a także będą automatycznie rejestrowane w CRM.

Procesy biznesowe

Praca systemu zarządzania procesami biznesowymi opiera się na prostym pomyśle: na etapie implementacji systemu procesy biznesowe organizacji są symulowane za pomocą wizualnych diagramów.

Następnie te diagramy ładowane do systemu komputerowego i stają się wykonalne – program pozwala śledzić i monitorować wdrażanie procesów biznesowych w rzeczywistej praktyce przedsiębiorstwa.

Takie podejście pozwala zmaksymalizować faktyczne wdrożenie procesów biznesowych w organizacji do ich idealnego modelu, który został opracowany w pierwszej kolejności.

Zadanie/Kalendarz/Pasek/Firma

Contentum CRM+ zawiera narzędzia do pracy zespołowej w firmie.

Moduł "Zadanie" - ustalanie i monitorowanie pełnomocnictw, dyscypliny wykonawczej.

Kalendarz - planowanie wydarzeń zewnętrznych i wewnętrznych.

Pasek - to doskonałe narzędzie do komunikacji w firmie i grupach roboczych, przenoszone z sieci społecznościowych do systemu korporacyjnego.

Sekcja Firma - to lista pracowników, daty urodzin, dostęp do zadań i kalendarzy.

\

Sekcja Dokumenty – przechowywanie dokumentów elektronicznych.