http://joomlarulit.com/

Monitorowanie

Dla każdego egzemplarza załadowanego do wykonania procesu tworzy się karta egzemplarza procesu. Zawiera ona wyczerpujące informacje na jego temat: bieżące parametry, komentarze i pytania użytkowników, aktualne zadania związane z wykonaniem, wykonawcy i statusy itp.

Z karty procesu użytkownik, który ma odpowiednie uprawnienia, może kierować postępem. Na przykład poprawiać parametry wykonywania procesu biznesowego lub całkowicie go zatrzymać.

System Contentum BPM zapewnia użyteczne narzędzia do monitorowania postępu procesów i monitorowania zadań w ramach tych procesów biznesowych. Do dyspozycji użytkowników systemu jest kilka narzędzi.

Strona „Moje procesy” zawiera listę wszystkich egzemplarzy procesu, które dotyczą aktywnego użytkownika systemu: procesy biznesowe, w których użytkownik jest inicjatorem, odpowiedzialnym lub wykonawcą. Aby znaleźć właściwy egzemplarz, można wykorzystać łatwy w obsłudze filtr strony „Moje procesy”. Po znalezieniu na liście odpowiedniego egzemplarza można przejść do jego karty.

Strona „Monitor procesów” służy do analizy działań procesów: w tej sekcji można zobaczyć typy procesów, których użytkownik jest inicjatorem, kuratorem lub obserwatorem. Użytkownik może także nie być bezpośrednim uczestnikiem procesów prezentowanych na stronie, ale może wyświetlić informacje dotyczące ich realizacji.

Ze strony „Monitor procesów” można przejść do karty dowolnego z wyświetlanych procesów, aby uzyskać szczegółowe informacje o procesie.

Jeszcze jednym praktycznym sposobem kontrolowania realizacji procesów jest przeglądanie jego karty. Karta procesu w interfejsie internetowym systemu Contentum BPM wygląda tak samo jak model graficzny tego procesu w projektancie Contentum, ale ponieważ wyświetlany jest na nim proces w toku, karta zawiera dodatkowe uwagi. Już wykonane operacje są oznaczone niebieską ramką, wykonywane przejścia są wytłuszczone, a bieżąca operacja – w pogrubionym zielonym obramowaniu.

W ten sposób można łatwo określić nie tylko listę zadań, które się wykonują w danym momencie w procesie, ale też poprzedni krok, zgodnie z którym został zrobiony. Przeglądać kartę procesu można w dowolnym momencie z karty egzemplarza procesu.

Jednakże kierownik nie musi stale monitorować wszystkiego. W przypadku naruszenia terminów realizacji zadań przez pracownika, bezpośredni przełożony otrzyma odpowiednie informacje, które wezwą do interweniowania w trakcie procesu.

Ponadto, nadzorujący będą mogli monitorować zadania swoich podwładnych za pomocą standardowych narzędzi monitorujących.

Optymalizacja